Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 188 вакантни длъжности за войници

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               О Б Я В А

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 188 вакантни длъжности за войници в гарнизоните Асеновград, Смолян , Враца,

Ямбол и София

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 07.11.2017г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

 

Tuesday, November 7, 2017 - 18:15