Администрация

Date Title Категория
18 Apr 2019 - 17:41 Лазарки наричаха и благославяха в община... Култура
18 Apr 2019 - 17:38 З А П О В Е Д № РД-04-234 Заповеди
16 Apr 2019 - 17:26 Със заповед № ОХ - 307 /27.03.2019 г. на... Обяви и Протоколи за конкурси
16 Apr 2019 - 17:26 Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на ми... Обяви и Протоколи за конкурси
8 Apr 2019 - 12:06 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.... Уведомления
6 Apr 2019 - 08:38 Призови места за рецитатори от ДГ“МИР“ Образование
1 Apr 2019 - 10:23 Със заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на ми... Обяви и Протоколи за конкурси
1 Apr 2019 - 10:23 У В Е Д О М Я В А М Е ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВ... Обяви и Протоколи за конкурси
1 Apr 2019 - 10:21 М О Т И В И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА О... Обяви и Протоколи за конкурси
1 Apr 2019 - 10:20 Приемане на изменение на Наредба №9 за о... Обяви и Протоколи за конкурси