Общински съвет

Date Title Категория
20 Aug 2019 - 17:57 П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТ... Съобщения
19 Aug 2019 - 19:13 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДО... Съобщения
19 Jul 2019 - 06:48 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕД... Проекти-наредби
4 Jul 2019 - 12:56 Решения по Протокол 46-2019 Решения
25 Jun 2019 - 14:50 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО... Съобщения
4 Jun 2019 - 06:12 Решения 45-2019 Решения
27 May 2019 - 18:44 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕД... Проекти-наредби
13 May 2019 - 13:09 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщения
13 May 2019 - 13:09 Решения 44-2019 Решения
10 Apr 2019 - 10:15 Решения 43-2019 Решения