Общински съвет

Date Title Категория
10 Apr 2019 - 10:15 Решения 43-2019 Решения
10 Apr 2019 - 10:42 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1... ПК по КОНПИ
18 Mar 2019 - 11:36 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВ... Съобщения
5 Mar 2019 - 11:56 Решения от 42-то заседание на ОбС-Дулово Решения
19 Feb 2019 - 17:34 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕД... Съобщения
10 Feb 2019 - 09:18 Решения 41-2019 Решения
8 Feb 2019 - 17:47 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на... Наредби
21 Jan 2019 - 13:18 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕД... Съобщения
11 Jan 2019 - 12:18 Съобщение Съобщения
3 Jan 2019 - 10:42 Решения 40-2018 Решения