Общински съвет

Date Title Категория
4 Jun 2018 - 10:05 Решения по Протокол № 33 Решения
4 Jun 2018 - 10:04 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА... Правилник за организацията и дейността на общинския съвет
1 Jun 2018 - 12:58 ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за п... Съобщения
23 May 2018 - 15:50 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВН... Съобщения
16 May 2018 - 18:56 ОБЯВЛЕНИЕ Проекти-наредби
9 May 2018 - 14:50 Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянн... ПК по ЗПУКИ
10 May 2018 - 17:30 ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за п... Съобщения
27 Apr 2018 - 21:22 НАРЕДБА № 9 за определяне на базисния... Наредби
27 Apr 2018 - 21:21 Наредба № 3 за условията и реда за упра... Наредби
27 Apr 2018 - 21:20 Решения по Протокол № 32 Решения