Да дарим топлота през есента

През седмицата от 22.10.20108г до 26.10.2018г. Център за обществена подкрепа- Дулово организира кампания за семейства в риск "Да дарим топлота през есента". 

За инициативата разказа Магдалена Панева-управител на ЦОП:„Кампанията бе проведена на територията на града и в пет от селата на община Дулово, в които е по -голям броя на рисковите семейства и  тези, с които екипът на ЦОП е работил и продължава да работи. Подборът на семействата, включени в тази кампания е направен със съдействието на кметовете по населени места и по редица критерии: деца и семейства, живеещи на прага  на бедността; деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система, поради финансови затруднения на семейството; родители, които имат  затруднения за посрещане на някои от  нуждите  на децата си, като облекло, обувки, ученически пособия и др. 

 

                                                  

Специалистите от ЦОП изказват специални благодарности  за подкрепата и съдействието на кмета на Община Дулово, д-р Юксел Ахмед и неговия екип, а също и на кметовете  в селата- Черковна, Поройно, Чернолик, Правда, Секулово.  И не на последно място - огромна благодарност на  много от жителите на община Дулово и фирма  от град  Добрич, дарила чрез съдействието на г-жа Стоянка Димитрова  - управител на ЗЖ  1 и 2 и ЦНСТПЛПР-Дулово, дрехи и вещи.  Благодарение на тях  бяха  осигурени и раздадени вещи,необходими за семействата,  за  да могат да посрещнат една  топла и усмихната есен.“ Всички кметове получиха информационни материали за дейността на Центъра.

От Центъра за обществена подкрепа уточниха, че предстоят още благотворителни  инициативи.

Ваня Петрова

Категория: 
Съобщения