Денят на Св.Мина в Дулово

По повод 11 ноември-Денят на Св.Мина, д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово,заедно със Светла Господинова-директор дирекция „Финанси“ посетиха Защитени жилища 1 и 2 и Центъра за настаняване от семеен тип на хора с психични увреждания. Кметът поднесе поздравителен адрес към екипа грижещ се денонощно за 34-те потребители настанени там и подари мултифункционално устройство, което ще подпомогне работата на персонала. След колата -дарена на общината от „Каолин“ЕАД и предоставена на Защитените жилища и ЦНСТХПУ, кметът увери всички, че и занапред няма да спират с грижите и вниманието  към тези наистина специфични социални услуги, които са насочени хората с психични увреждания.

Стоянка Димитрова, директор на ЗЖ 1 и 2 и ЦНСТХПУ, съобщи, че за потребителите ще има празничен обяд, а през седмицата ще участват в с.Медовина, община Попово в национален конкурс за хора с  увреждания. Там ще представят картини, предмети, фигури, които изработват в часовете по трудотерапия, а някои ще рецитират  стихотворения и ще прочетат свои произведения.

ВАНЯ ПЕТРОВА

Категория: 
Култура