Самодейци от две читалища представиха на престижен форум обичаи на турския етнос

В град София самодейци от НЧ”Неофит Рилски-1942”село Чернолик представи обичай                   „ Къносване” от изворния мюсюлмански фолклор, а изпълнители от НЧ”Просвета-1944” село Черник се изяви с ритуален танц „Семах”. Двете групи се включиха и в дефиле с представяне на автентични турски носии.

Представянето бе по покана на Института по етнография и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките/ИЕФЕМ-БАН/,партньор по проект „Ислямът,това е също нашата история”от Програма „Култура” на Европейската комисия.

Събитието– откриване на изложба „От Андалусия  до Ориента : среща на цивилизации” се състоя на 26.10.2017г.в зала Универсиада, София.  Самодейните състави от община Дулово представиха два обичая, които са характерни за района. Проектът има за цел да покаже как се развиват културните взаимодействия между Изтока и Запада, да разкрие техните материални и нематериални приноси за всички европейци, да се покаже западноевропейския поглед върху многовековния обмен и продължаващи взаимодействия с традиции и култури, идващи от Ориента и Средиземноморието.

Поканата отправена към Община Дулово не е случайна, имайки предвид усилията на общинското ръководство и на отдел „Култура”да опази и съхрани нематериалното културно наследство на етническите общности  живеещи от векове заедно на територията на общината.