Уважаеми жители на община Дулово

Отново честваме празник, който е уникален и няма аналог по целия свят -1 ноември - Деня на народните будители. Приветствам всички вас с празника на духовността, просвещението и културата.

Позволете ми от ваше име да поздравя учителите, читалищните деятели, самодейците, дейците на културата и изкуството, обществениците от нашата община, които днес продължават делото на  предците ни.

 В този светъл ден нека отново да намерим време и да си припомним достойните исторически личности, хора, дали своя принос за пробуждането и осъзнаването ни като единен и неделим народ и нация. Хиляди знайни и незнайни духовници, книжовници, просветители, борци за свобода, творци, общественици заслужават дълбокия ни поклон и благодарност!

 Честит празник на народните будители!

д-р Юксел Ахмед                                                                                           кмет на Община Дулово

Категория: 
Култура