ОИЦ-Силистра към младите: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“

ОИЦ-СИЛИСТРА СЕ ОБРЪЩА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Стартира национален конкурс за младежки проекти под егидата на вицепремиера Зинаида Златанова

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България обявява национален конкурс за младежки проекти под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“. На регионално ниво, в област Силистра, конкурсът се осъществява с ключовата роля на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), който ще разпространява информация за инициативата до всички целеви групи и ще организира провеждането на регионалния кръг.

В конкурса може да участва всеки ученик, студент или безработен младеж на възраст от 17 до 21 години. От кандидата се изисква да подаде проектно предложение с идея за подобряване на качеството на живот в областта, в която живее. Проектът трябва да е съобразен с възможностите за финансиране на дейности по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната до 2020 г. Информацията за тях е достъпна в рубрика „Конкурс за младежки проект“ на портала www.eufunds.bg, където са публикувани и необходимите за участие документи. Те се подават на електронните адреси на ОИЦ-Силистра oic.silistra@eufunds.bg и oic_silistra@abv.bg в срок до 26 май 2014 г. Авторът на отличения на първо място проект ще получи електронен четец, а на първите трима ще бъдат връчени плакети „Млад европеец“. За некласираните участници са предвидени грамоти и много предметни награди. Проектите на победителите в регионалните кръгове ще се състезават на национално ниво, а първенецът ще спечели смартфон.

За популяризиране на конкурса, ОИЦ-Силистра ще проведе информационни срещи във всички общини в област Силистра, където ще представи условията за участие, Новите оперативни програми (2014-2020), както и основните стъпки за разработване на проектно предложение.

За допълнителна информация:
Областен информационен център - Силистра
Ул.„Симеон Велики“ 49 (вход към Кукления театър)
Тел. 086 822 012
e-mail: oic.silistra@eufunds.bg, oic_silistra@abv.bg 
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Категория: 
Конкурси и търгове