Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер”

  ОБЯВА

 

Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер   2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001.

Периода за предоставяне на услугата е до 29.02.2016г.

Срок за подаване на заявленията : 22.01.2016г. – 26.01.2016г. 

Tuesday, January 26, 2016 - 16:45
Прикачени файлове: