Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

  1. Председател: Гюнер Нихат Ахмед
  2. Зам.председател: Бедри Халит Ахмет

Членове:

  •  Петър Георгиев Петров
  • Динчер Мухсинов Салиев
  • Халил Ахмед Бекяр
  • Гюнай Галиб Хюсмен
  • Неждет Басри Али
Категория: 
Комисии към Общински съвет
Прикачени файлове: