ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ С ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО НА 
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "БАБУК" Е ЗАТРУДНЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО
В ГРАД ДУЛОВО.
ЕКИПИТЕ НА "ЕНЕРГО-ПРО" РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА!