В ОДМВР-Силистра е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността на предстоящите избори за членове на Европейския парламент

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

                                               

 

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността на предстоящите избори за членове на Европейския парламент

 

Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232 и e-mail: izbor@mvr.bg

 

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред в периода на подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент.

Утвърден е план с разписани конкретни организационни, охранителни и превантивни задачи и срокове за тяхното изпълнение. Със заповед на директора на ОДМВР-Силистра старши комисар Юлиян Караславов е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата на областната дирекция и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение към изборния процес.

Във всички изборни помещения се извършват охранителни проверки и се контролира пожарната обезопасеност, за да се избегнат излишни рискове.

Осигурена е охраната на изборните помещения, изборните материали и дейността на избирателните комисии, за които са ангажирани близо 260 служители на ОДМВР-Силистра, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД „Гранична полиция”. Същевременно са предприети мерки за ефективен контрол на пътната безопасност и въвеждане на необходимата организация на движение.

В сектор „Български документи за самоличност“ е създадена е организация за своевременно издаване на лични карти в дните до изборите и на удостоверения за гласуване в деня на вота, за да могат гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас. Мерки за своевременно обслужване на гражданите на Европейския съюз и издаване на удостоверения за пребиваване на територията на Република България във връзка с изборите за членове на Европейския парламент са предприети и в звено „Миграция“.

За да се гарантира свободното упражняване на избирателните права гражданите, полицейски екипи ще бъдат в готовност да реагират на всеки сигнал за престъпление или правонарушение. Сигнали за нарушения, свързани с изборния процес и съотносими към дейността на МВР, се приемат на откритата денонощна линия в МВР на тел. 982 2232, e-mail: izbor@mvr.bg

 

22.05.2019 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра