Наближава крайният срок за подаване на декларацията за облагане на доходите на физически лица

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица изтича на 30 април 2019 г. Дотогава трябва да се преведе и декларираният данък за довнасяне, напомнят още от НАП. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по Интернет с ПИК. Персоналният код може да се получи безплатно от всеки офис на НАП. Декларациите могат да се изпратят още чрез интернет, подписани с електронен подпис, да се подадат по пощата с обратна разписка, на място в пощенските станции, както и в офисите за обслужване на клиенти на Агенцията. В подаваните декларации следва да се посочат всички получени от лицата облагаеми доходи, включително и от трудови правоотношения. Това се отнася и за регистрираните земеделски производители и нерегистрирани земеделски стопани, на които са изплатени субсидии от Европейски фондове или помощи от държавата, за които се дължи данък върху доходите. Справка за изплатените субсидии и помощи може да се направи на страницата на ДФ „Земеделие“ : www.dfz.bg, чрез система за електронни услуги/СЕУ/.

От 26 март тази година, физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще могат да проверят и попълнят коректно годишните си декларации за облагане на доходите.

Новата електронна услуга „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в Портала на НАП за електронни услуги - https://inetdec.nra.bg/ и  е  достъпна с  персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП и такива с КЕП на упълномощено лице, на които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък. При установяване на несъответствия между данните и действителните обстоятелства, следва да се уведоми писмено компетентната ТД на НАП и да се представят доказателства, при наличие на такива.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg