НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово