НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019