НАРЕДБА № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост