Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017

       НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

               ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВАРНА, ОФИС СИЛИСТРА              

7500, гр. Силистра, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, Телефон: 086/ 815 301, Факс: 086/ 820 250 E-mail: td_silistra@ro19.nra.bg

 

 

Начало на данъчно-осигурителната кампания-2017

 

 По повод старта на данъчно-осигурителна кампания 2017 в ТД на НАП Варна, офис Силистра се проведе специална пресконференция

 

На пресконференцията присъстваха Иванка Скорчелиева - директор на офис на НАП Силистра и Даринка Камберова – началник отдел „Услуги за клиенти“, офис Силистра

 

Иванка Скорчелиева – изпълнение приходи 2016:

 

Добре дошли на станалата традиционна пресконференция, на която ще отчетем резултати и ще представим новостите в данъчно-осигурителното законодателство. 

Искам да Ви благодаря за доброто сътрудничество и партньорство между представляваните от вас медии и Национална агенция за приходите.

2016 г. е годината с най-успешни резултати в Национална агенция за приходите и е категоричен успех за екипа на НАП. Агенцията я отбелязва като най-силната на ниво резултати и като най-удовлетворяваща на ниво доверие от гражданите и постижения за екипа на НАП.

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/, Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.

Издадените ПИК от офисът на агенцията в Силистра през 2016 г. са 1 654 бр. – безплатен, издава се бързо и спестява време и разходи.

През 2016 година е финализирано подписването на споразумения с три общини в Област Силистра – община Силистра, община Дулово и община Тутракан за предоставяне на достъп до определени електронни услуги на общините, чрез издаден от НАП безплатен и безсрочен персонален идентификационен код /ПИК/.

Чрез ПИК лицата ще могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси и да правят още редица справки през сайта на НАП.

 

През изминалата 2016 г. офисът на Национална агенция за приходите в гр.  Силистра събра 66,9 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски (12,6 млн. лв. данъци и 54,3 млн. лв. осигуровки). Спрямо 2015 г. резултатите представляват 13,6 млн. лв. повече събрани приходи. Изпълнението на заложения годишен план за 2016 г. за офиса е 104,2 на сто, а събраните приходи от данъци и осигурителни вноски над определения план са с 2,7 млн. лв. повече.

Обслужените клиенти през изминалата 2016 г. са  60 283 бр.

Приетите и обработени годишни данъчни декларации за облагане доходите на физически лица за 2015 г., декларирани през 2016 г. са 10 197 бр. От тях подадени по електронен път са 3320, от които с Персонален идентификационен код /ПИК/ са 1660 бр. и чрез Квалифициран електронен подпис 1660 бр. – т.е. 32,6 % от подадените декларации през 2016 година са подадени по електронен път.

Приетите и обработени годишни декларации, подадени от юридически лица са 3 924 бр., като подадените по електронен път с Квалифициран електронен подпис са 2 348 бр. т.е. 60% от общо подадените.

Приети са още над 62 хил. други декларации, свързани с данъчно-осигурителното законодателство и са издадени над 19 000 други документи и удостоверения.

Повече от 6 хиляди жители на Силистра и областта (6034) вече разполагат с 12-цифровия код, който им дава възможност да ползват редица услуги на Агенцията в удобно за тях време и без необходимост от закупуване на електронен подпис.

144 персонални идентификационни кода (ПИК) са издали служителите от офиса на НАП в Силистра за първия месец на годината.

През 2016 г. общо са издадени 1654 бр. ПИК.

 

Даринка Камберова, – началник отдел „Услуги за клиенти“, офис Силистра:

 

Данни от кампанията дотук:

 

Кампанията започна спокойно, обезпечена е с необходимите ресурси и целият екип на офиса е подготвен за нейното безпроблемно протичане. Офисът разполага с необходимите формуляри. На сайта на приходната агенция www.nap.bg  са публикувани годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица / чл.50 от ЗДДФЛ/ и за облагане печалбите на фирмите с корпоративни данъци / чл.92 ЗКПО/ с бар код.

Акцент в тазгодишната кампания  ще бъде измерването удовлетвореността на клиентите. За клиентите, които попълват декларацията по електронен път, сме дали възможност, ако имат желание, да попълнят и анкета. Тя е бърза за попълване, но е много важна за нас, за да преценим каква е нагласата на лицата, какво искат да се промени и кое им създава затруднения. За миналата година в анкетното проучване са участвали 7300 души, като над 90% от тях са били удовлетворени от електронната услуга.

 

Данни за протичащата кампания по прием на Годишни данъчни декларации за 2016 г.

 

·        До момента са подадени:

•          232 бр. декларации за облагане на доходите на физическите лица, от които 74 бр. подадени с електронен подпис, а 96 бр. подадени с ПИК (41,4%),  сравнение с миналата година към същия момент общо подадени декларации са били 210 бр., от които с ПИК 70 (33,3%), а с ел. подпис 63 бр.

•          283 бр. декларации за облагане с корпоративни данъци, от които по електронен път с електронен подпис – 247 бр. (87,3%), сравнение с миналата година – 204 бр. общо подадени, от които с ел. подпис 171 бр. (84%)

·        Накратко за кампанията и новостите тази година:

-         Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 2 май, тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден.

-         Препоръчваме на хората да подават декларациите по електронен път.

Ще ви посоча поне три предимства на комуникацията с НАП по интернет:

o   По-бързо, по-лесно и безпроблемно, могат да използват софтуера за попълване – минимизиране на грешките

o   Може да ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне (но не повече от 1000 лв.), ако подадат декларация до 31 март и нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, платят данъка до 2 май.

o   С ПИК (или ел. подпис) могат да ползват още повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации и т. н.

 

По важни новости тази година:

 

-                От тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. До сега физическите лица имаха възможност да подават корекции до изтичането на срока за подаване на декларациите за доходите – 30 април. При фирмите промяната във финансовия резултат и дължимия данък ставаше след уведомяване на орган по приходите.

-                Лимит на отстъпката от данъка за доходите на физическите лица. Условията за ползването й остават същите – годишната данъчна декларация да е подадена по електронен път до 31 март, лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 30 април / за тази година – 2 май/. Размерът на отстъпката е 5% от данъка за довнасяне, но от тази година не по-голям от 1000 лв.

-                     Друга новост тази година -  тези, които попълват Приложение 2 за стопанска дейност, най-вече едноличните търговци, ще следва да посочат съставител на финансовия отчет - физическо лице или счетоводно предприятие.

-                Облекчение за безкасови плащания - Въвежда се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 % от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Условието е 100% от паричните доходи да са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето да са в размер на 80 или над 80% от доходите подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа. ВАЖНО!!! Това облекчение ще се ползва с подаване на данъчната декларация догодина, тоест през 2018 г. Въвеждането на това облекчение е още една мярка в борбата със сивата икономика и към осветляване на доходите, тъй като плащанията по безкасов път, включително с дебитни или кредитни карти няма как да бъдат укрити.

-                Въведено ново условие за ползване на данъчните облекчения в ЗДДФЛ, което ще касае доходите през 2017 г. и декларирането им през 2018 г. Данъчните облекчения вече ще могат да се ползват, ако лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. До сега липсата на задължения беше условие за ползване на отстъпката, но от догодина ще е условие и за ползването на данъчните облекчения.

-                Остават облекченията за деца, за деца с увреждания и за млади семейства. Новото тази година е, че в попълването на Приложение 10, в което се описват облекченията, ако облекчението е ползвано при работодател, вече не е необходимо да се прилагат допълнителни документи.

-                От тази година данък върху доходите няма да се събира върху наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

-                Необлагаеми са и наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв.

-                От 2017 г. с данък върху доходите ще се облагат паричните и предметни печалби, получени от участие в игри, които не са хазартни по смисъла на Закона за хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип.

-                Въведена възможност за подаване на годишна данъчна декларация за починали лица от техните наследници.Следва да се има предвид, че тази възможност не води единствено до задължение за данъци, а би могло да води и да данък за възстановяване на наследниците, например в случаите в които починалото лице е било инвалид.

-                Най-важните промени в социалното и здравното осигуряване са свързани с увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2017 г., съответно:

o   Минимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. е 460 лв.

o   Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2017 г. – 300 лв.;

o   Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. остава 2600 лв.

o   ВАЖНО! - От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 18,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход - 460 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2017 г.

 

Кампанията:

-                Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 2 май ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове, офисите ще работят дотогава, докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове.

-                Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.

 

-                Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на нашите клиенти в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.

 

-                Здравни осигуровки и права – напомняме на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигурителната система, трябва да плащат вноските за пет години назад.

 

-                Отново да припомним по-важните срокове в кампанията:

o   2 май – декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;

o   31 март – 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите, но не повече от 1000 лв.;

o   31 март – срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.