На 1 ноември пътна полиция стартира традиционната акция „Зима”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

                                               

 

На 1 ноември пътна полиция стартира традиционната акция „Зима”

 

 

 

На 1 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, пътна полиция стартира традиционната превантивна акция „Зима”. Тя ще продължи до края на месец ноември и ще премине през три тематични етапа, насочени към отделните категории участници в движението.

Кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата” ще се реализира през периода 01-10.11.2018 г. Дейността на пътна полиция ще бъде фокусирана към превенция над поведението на водачите на пътни превозни средства – основно велосипеди и каруци. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, каруци и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, както и за движещи се превозни средства без необходимото оборудване, използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др. Датата 6 ноември ще бъде обявена за Ден без велосипедисти – жертви на пътя.

Вторият тематичен етап под наслов „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” ще протече в периода 11-20.11.2018 г. Ще се извърша активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. В рамките на този етап датата 13 ноември ще бъде обявена за Ден без пешеходци – жертви на пътя, а на 20 ноември ще се отбележи Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.

„Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третия тематичен етап на акция „Зима”, който ще се проведе в дните 21-30.11.2018 г. Пътните полицаи ще извършват засилени проверки на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на пътниците, както и на водачите на пътни превозни средства, в т.ч. и спрямо пешеходците. Датата 20 ноември ще бъде обявена за Ден без водачи и пътници в моторните превозни средства – жертви на пътя.

От 01.01.2018 г. до 28.10.2018 г. в Силистренска област са регистрирани 261 пътнотранспортни произшествия, 95 от които тежки. Загинали са 10 граждани, а ранените са 114. За същия период на миналата година автопроизшествията са били 274, 85 от които тежки. Загинали са 16 и са ранени 97 граждани.

През миналия зимен период (01.11.2017 г. – 31.03.2018 г.) в област Силистра са настъпили 134 пътнотранспортни произшествия, 44 от които тежки. Загинали са 6 граждани, ранените са 54.

 

 

30.10.2018 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра