ОДМВР-Силистра предприема мерки за безопасност през новата учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

ОДМВР-Силистра предприема мерки за безопасност през новата учебна година

 

 

На старта на новата учебна година ОДМВР-Силистра реализира комплекс от превантивни мерки за опазване на обществения ред и осигуряване на безопасност на движението в районите на училищата и детските градини.

Проведени са срещи с представители на Регионалното управление на образованието, местната власт и с директорите на учебните заведения, на които са координирани съвместни действия за повишаване на сигурността при откриването и по време на учебната година. В сградите на детските градини и училищата текат охранителни проверки с оглед отстраняване на евентуални пропуски и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност.

Полицейски служители ще упражняват системен контрол относно забраната за продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца и присъствието на малолетни и непълнолетни в питейните и увеселителни заведения.

На първия учебен ден полицейското присъствие в районите на училищата ще бъда засилено. Изготвени са графици, чрез които ще се осигури дежурство на полицейски сили в пиковите часове, когато децата отиват или се връщат от училище.

Същевременно пътна полиция провежда традиционната превантивна акция „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!”, която ще продължи до края на октомври т.г. Полицейски служители извършват оглед на сигнализацията, маркировката, уличното осветление, предпазните огради и обезопасеността на входовете на учебните заведения. Констатираните нередности се отразяват в уведомителни писма до компетентните органи.

 

 

 

11.09.2018 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра