Осигуровки този месец може да платите и на 27-о число

Законът за здравно осигуряване и Кодексът за социално осигуряване определят 25 декември  за последен ден, в който се подават всички видове осигурителни декларации и се внасят осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване, ДОО и ДЗПО.

Тъй като 25-и 26-и декември обаче са почивни дни, задълженията могат да бъдат изпълнение в следващия работен ден – вторник, 27 септември.

 

До 25 декември  пък според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е задължението на работодателите да внесат авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения, а също така да преведат вноските от авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец ноември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 декември.