Плащания в НАП без такси

От тази година за улеснение на своите клиентите,  НАП предоставя нова услуга - превеждане  на  дължимите данъци и осигурителни вноски, както и на задължения към други институции, събирани от приходната агенция, без такси и комисионни. Безплатните преводи са достъпни за притежателите на банкови карти Mastercard и Maestro,  Bcard на БОРИКА и Visa.

Плащането може да стане по два начина: чрез портала за електронни услуги на НАП т. нар. „виртуален ПОС терминал“ и физическите ПОС терминали, инсталирани на работните места в салоните за обслужване на Агенцията.

Освен, че са безплатни, другото предимство на картовите преводи е,  че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не както досега след допълнителен период от време. От НАП обръщат внимание обаче, че  при плащане на  задължения към други институции (например глоби от КАТ) или други,  които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение и отнема повече време.

За улеснение на клиентите във връзка с плащания, е възможно да се извърши проверка на данъчни и осигурителни задължения онлайн чрез  сайта на Агенцията,  с квалифициран електронен подпис /КЕП/  или с помощта на  издадения от НАП персонален идентификационен код /ПИК/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично или от упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице в офиса на НАП,  по постоянен адрес.

Издадения ПИК може да се ползва за различни електронни услуги предоставяни от НАП, както и за електронни услуги в други ведомства – НОИ, Общини и др., спестявайки време и разходи на гражданите.