ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”   -    гр. ДУЛОВО

 

 

 

 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

 

 

През зимата се изхвърлят отпадъчни материали, амбалаж, хартии, фураж .

С настъпването на топлите пролетни дни започва почистването и хигиенизирането на жилища, учреждения, стопански дворове, тавани, мазета, фуражни площадки, горски участъци, паркове и градини, складове и др. Ненужни хартии, суха трева, навятата от вятъра шума, фуражи и т.н. се събират и изхвърлят. Много често те се и изгарят. Те лесно могат да бъдат запалени от деца, незагасена цигара, от ауспуховите тръби на моторните превозни средства и др.

Безразборното палене на огньове при пролетното почистване предизвиква не малко пожари в жилищните домове, обектите и горите .

За недопускане на пожари при пролетното почистване е необходимо кметовете на населени места, ръководителите на фирми и обекти, горските стопанства, туристическите дружества, училищата и др. да извършат редица организационно-подготвителни мероприятия, да проведат широка разяснителна работа сред населението, горските работници, пастирите, туристите, учениците и др. за пожарната опасност през този период и мерките, които трябва да се спазват .

От решаващо значение за недопускане на пожари през този период е отношението на хората към този проблем. Нужно е всички да разберат голямата отговорност която носят, да спазват съзнателно и точно противопожарните изисквания при пролетното почистване .

Районна служба ПБЗН – Дулово изпрати писма до всички кметства в общината във връзка с пролетното почистване на населените места и обектите и пожароопасният сезон в горите за вземане на мерки за недопускане на пожари и запалвания .

Със затопляне на времето зачестиха запалванията на сухи треви по поляни, пасища и  крайпътни ивици.  Паленето на сухи треви и растителни остатъци е забранено с Наредба № 8121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

На нарушителите на забраната за палене на сухи треви и растителни остатъци, ще бъдат налагани глоби.

 

 

РС “ Пожарна  безопасност и защита на населението“

гр. Дулово