Протокол за класиране на кандидата по обявения конкурс за длъжността "Главен Архитект" на Община Дулово