Публичен регистър за разпоредителни сделки по ЗОС на имоти общинска собственост в Община Дулово през 2016 г.