ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

 

№  и дата на удостоверение

Строеж

 

 

Местонахождение

 

1.

 

№ 27 / 01.11.2018 год.

 

„ Едноетажна офис сграда ”

 

 

 УПИ  ХХХI – 782 „За обществено обслужване ”,

 квартал 34 по  плана на  град Дулово,

 

идентичен с поземлен имот с идентификатор  24030.501.782, сграда  с идентификатор  24030.501.782.2                                                                                 

по  КК и КР на град Дулово,

с  адм.адрес: град Дулово, улица „ Никола Петков” № 12

 

 

2.

 

№ 28 / 12.11.2018 год.

 

 

„ Преустройство на съществуваща сграда в цех за печене и пакетиране на семки и ядки ”

 

 

УПИ  ХV – 9082 „ За производствено – складова база ”,   квартал 8 по плана на град Дулово – промишлена зона - юг

 

идентичен с поземлен имот с идентификатор  24030.501.9082,  сграда  с  идентификатор 24030.501.9082.2  по  КК и КР на град Дулово,

с  адм.адрес : град Дулово,  улица „ Плиска ” № 14

 

 

3.

 

№ 29 / 13.11.2018 год.

 

 

 

„ Производствена  база  за  пясъчно  -  полимерни,  вибро  –  пресовани  и  лети изделия”

 

УПИ  II – 9226 „ За производствена и складова  дейност ”, квартал 5 по плана на град Дулово – промишлена зона - север,

 

 идентичен с  ПИ  с идентификатор  24030.501.9226,                                                                              

  сграда с идентификатор 24030.501.9226.1 по  КК и КР  на    

 град  Дулово,

 

с  адм.адрес : град Дулово, улица „ Росица ” № 5

 

 

4.

 

№ 30 / 15.11.2018 год.

 

 

„ Склад за селскостопански инвентар ”

 

 

УПИ II – 91 „ За производствена и складова дейност ”, квартал 19 по плана на село Полковник Таслаково

 

 

5.

 

№ 31 / 15.11.2018 год.

 

 

 

„ Склад за инвентар ”

 

 

ПИ с идентификатор 57813.42.74,

сграда с идентификатор 57813.42.74.3 по КК и КР на село Поройно, местността Стопански двор

 

 

6.

 

№ 32 / 30.11.2018 год.

 

 

„ Гараж за селскостопански инвентар и

 портиерна ”

 

 

УПИ I, квартал 46 по плана на село Правда – стопански двор

 

7.

 

№ 33 / 04.12.2018 год.

 

„ Допълваща застройка за кафе – аперитив ”

 

 

 УПИ XI – 581, квартал 18 по плана на град Дулово,

 

 идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.581,

сграда с идентификатор 24030.501.581.4 по КК и КР на град Дулово

 

с  адм.адрес : град Дулово, улица „ Александър Стамболийски ” № 25

 

 

8.

 

№ 34 / 20.12.2018 год.

 

 

 

„ Еднофамилна едноетажна жилищна сграда ”

 

 

УПИ ХI - 306, квартал 21 по плана на село Окорш,

 

с адм.адрес : село Окорш, улица „ Стара планина ” № 4