РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ- есенно-зимен сезон