РДПБЗН-Силистра: През лятото се повишава рискът от горски пожари

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

РДПБЗН-Силистра: През лятото се повишава рискът от горски пожари

 

 

 

Комплекс от превантивни мерки, съгласно план за защита на горските територии от пожари, са разпоредени за изпълнение в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра.

Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на горския фонд относно изпълнението на противопожарните мероприятия, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините. Основно се контролира степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа.

Създадена е организация за взаимодействие с дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, полицията, териториалните структури на ИАГ и диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества.  Актуализирани са телефонните номера за бърза връзка с общините, лесничеите и инспекторите от противопожарните звена по места. Уточнен е редът за включване на доброволните формирования при необходимост.

Проведени са инструктажи на пастири, пчелари, собственици на имоти в близост до горски територии за спазването на правилата за пожарна безопасност. На срещи със собственици и арендатори на земеделски земи, граничещи с горския фонд, е акцентирано върху спазване на забраната за палене на стърнища по време на жътвената кампания.

Десет пожара са възникнали в горски масиви в Силистренска област през 2017 г., при които в различна степен са засегнати 838 дка гори. Причина за произшествията е човешката небрежност, която в съчетание с продължителните високи температури и засушаване през летните месеци води до значително повишаване на пожарната опасност.

От РДПБЗН-Силистра припомнят, че е в сила абсолютна законова забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях и използването на открити огнеизточници. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

Хвърлянето на неизгасени цигари или клечки кибрит също може да доведе пожари с непредвидими последици. Бдителност трябва да проявяват и туристите и да не допускат полене на огън в горските територии.

При забелязване на признаци за пожар в полето или в гората гражданите трябва незабавно да сигнализират на тел.112.

 

26.06.2018 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра