СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

 

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

-       Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а”).

-       Велосипедът трябва да е с изправни:

ü  Спирачки;

ü  звънец (чл. 79, т. 1 и 2).

Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

 

ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”).

Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).

 

ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

-       Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).

-       Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).

-       ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове, а

-       Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 

ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

-  Ако светлинните устройства или светлоотразителилипсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).

Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).

-       Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

-       При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш:

ü два бели или жълти светлоотразителя отзад;

ü през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).

-       При движение свелосипедтрябва да имаш:

ü устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад;

ü бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобатае 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).

ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

-       Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:

ü обезопасителен триъгълник;

ü аптечка;

ü пожарогасител и

ü светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

-       За зимата е препоръчително в МПС да имаш:

ü Антифриз;

ü резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла;

ü вериги за сняг;

ü достатъчно гориво;

ü зарядно за акумулатор;

ü въже за теглене;

ü одеало и др.

 

ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

-       Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

-       При движение с велосипедси сложи светлоотразителната жилетка:

ü в тъмната част на денонощието;

ü при намалена видимост и

ü извън населени места(чл. 80, т. 1).

Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).

 

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

-       Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

-       Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.

-       Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).

-       Като пешеходец,когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).

Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

-       Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства(чл. 112, ал. 1).

Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).