Считано от 08 май 2019 г. Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Силистра организира консултиране на гражданите

Считано от 08 май 2019 г. Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Силистра организира консултиране на гражданите, за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсия, чрез използване на електронната услуга  „Изчисляване на прогнозна пенсия”. Консултациите ще се провеждат на място в сградата на ТП на НОИ- Силистра и изнесените работни места, където са обособени следните приемни:

         1. Гише № 3 в приемната на отдел „Пенсии“, ТП на НОИ – Силистра

         2. ИРМ – Дулово;

 

Експертни екипи от отдел „Пенсии“ ще предоставят на своите бъдещи клиенти услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“

 

Консултациите ще се проведат в сградата на общината.

 

         За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните документи :

1. Лична карта;

2.Удостоверение за осигурителен доход обр. УП – 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор;

3.Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията за осигурителен стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално  осигуряване.