СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

-В СРОК ДО 31.12.2016Г. СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2017Г.

ЗА СЪЩИТЕ ИМОТИ, НЯМА ДА СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА И СЪБИРА ТАКСА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

 

-В СРОК ДО 30.11.2016Г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2017Г.