Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за сержант в служба,,Военна полиция”

О Б Я В А

 

Със заповед № КВ- 339/27.07.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за сержант  в служба,,Военна полиция” – Плевен за приемане на военна служба на лица ,изпълнявали кадрова военна служба

 

Основни изисквания – да не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст,кандидатстват за заемане на длъжността  не по късно от 10 г след освобождаването им от кадрова военна  служба

 

Срок за подаване на документите 24.08.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините