Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 46 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II  СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

         Със заповед № ОХ-211/12.03.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 46 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната        комуникационна и информациона система.            

Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани,да нямат друго гражданство,психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 11.05.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офисa за военен отчет в общината, тел.0864 2 23 53