Със заповед № ОХ - 329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 14 вакантни длъжности за офицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени  14 вакантни длъжности за офицери,

1 за офицерски кандидат,10 за сержанти и  22  за войници във военните формирования на Военновъздушните сили,които следват да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба.

Основни изисквания -  висше или средно образование, физически здрави, неосъждани, психологично пригодни, достъп до класифицирана информация-,,секретно”, ,,поверително” и ,,за  служебно ползване”.

 

Срок за подаване на документите 25.05.2018г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините