Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 253 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 253 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София ,Стара Загора, Сливен,

Ямбол,Карлово,Казанлък, Хасково

Смолян, ,Асеновград,Мусачево.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 14.08.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините