Със заповед № ОХ - 374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени  5 вакантни длъжности за войници

 в 68-ма бригада ,,Специални сили” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани ,психологично

пригодни,достъп до класифицирана информация- ,,за служебно ползване” и ,,поверително”.

 

Срок за подаване на документите 30.05.2018г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините