Със заповед № ОХ - 43/15.01.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

  О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 43/15.01.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e  обявенa  1 вакантнa длъжност за сержант

 в 68-ма бригада ,,Специални сили” за приемане на военна служба на лице , изпълнявало кадрова военна служба.

 

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрав, неосъждан ,психологично

пригоден.

 

Срок за подаване на документите 05.02.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините