Със заповед № ОХ-49/18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-49/18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности за офицери,1 за офицерски кандидат,3 за старшини (сержанти) и 6 за матроси(войници) ,които следва да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба  във военните формирования на Военноморските сили,

както следва:

-       за в.ф 34400 – Варна;

-       за в.ф 38010 – Варна;

                   - за в.ф 32300 – Варна;

                   - за в.ф 22580 – Варна;

                   - за в.ф 18360 – Бургас;

                   - за в.ф 22480 – Бургас;

Срок за подаване на документите 15.02.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините