Със заповед № ОХ - 499 /29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 2 вакантни длъжности

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 499 /29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  2 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора.

 

Основни изисквания - средно образование или по-високо образование, да са годни за военна служба, физически здрави, психологично пригодни, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за  физическа годност, на възраст до 28 г               (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 02.08.2019г.

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините