Със заповед № ОХ- 705/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 705/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22060-Велико Търново) за приемане на военна служба на лице ,което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Основни изисквания – Висше военно училище специалност ,,Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”, физически здрав, неосъждан , годен за военна служба,разрешение за достъп до класифицирана информация  с ниво   ,,секретно”.

                   Срок за подаване на документите 17.09.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините