Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 4 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 731 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  4 вакантни длъжности за войници  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон –Стара Загора.

 

Основни изисквания -средно образование или по-високо образование ,да са годни за военна служба, физически здрави, психологично пригодни , неосъждани, да нямат друго гражданство ,да покриват нормативите за  физическа годност, на възраст до 28 г               (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 23.11.2018г.

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините