Със заповед № ОХ - 732 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 110 вакантни длъжности за матроси

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 732 /30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  110 вакантни длъжности за матроси  във ВМС .

 

Основни изисквания -средно образование или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват ,да са годни за военна служба, физически здрави, психологично пригодни , неосъждани, да нямат друго гражданство ,да покриват нормативите за  физическа годност, на възраст до 28 г            (41г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 02.11.2018г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините