Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 9 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 865/23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  9 вакантни длъжности за oфицери  в

Централното военно окръжие за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Основни изисквания – да имат висше образование по специалността,за която кандидатстват;да имат придобита военна отчетна специалност за длъжността,за която кандидатстват; физически здрави; неосъждани; годни за военна служба;да нямат друго гражданство;да са психологично пригодни;да покриват нормативите за физическа годност;

да не са по-възрастни от 50 години;

 Срок за подаване на документите 05.12.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините