Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  5 вакантни длъжности за oфицери,

3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС, които следва да се заемат от лица  изпълнявали кадрова военна служба

 

  Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините