Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 943/22.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  и 1 вакантна длъжност за офицерски кандидат

в  Съвместното командване на силите (в.ф 23350-Кочово и в.ф 48960-София) за приемане на военна служба на лица ,които са изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Основни изисквания:

–за офицер- Висше военно училище, специалност,,Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”-специализация ,,Материални средства, придвижване и транспорт”;

–за офицерски кандидат- средно образование, курс за военно звание ,,Офицерски кандидат”.

 

 Срок за подаване на документите 18.12.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините