Със заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 7 вакантни длъжности за oфицери и 1 вакантна длъжност за сержант изпълнявали кадрова военна служба

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на министъра на отбраната на

Р. България са обявени  7 вакантни длъжности за oфицери

и 1 вакантна длъжност за сержант изпълнявали кадрова военна служба

в гарнизоните Карлово, Плевен, Сливен.

 

 Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините