Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за учебната 2018/2019 г.

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-02-816/03.08.2018 г. на началника на Национален военен университет,,Васил Левски” е обявен допълнителен  прием за попълване на незаети места за обучение на курсанти за  учебната 2018/2019 г.

Специализации , както следва:

  1.Войски за ЯХБЗ и екология.

  2.Полева артилерия.

  3.Противовъздушна отбрана на войските.

  4.Артилерийско инструментално разузнаване.

  5.Зенитно-ракетни войски.

  6.Радиотехнически войски.

  7.Летец пилот.

Период за подаване на документите в отдел,,Учебно - научна дейност” на НВУ,,В.Левски

 

20.08 -14.09.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257