Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер

О Б Я В А 

Със заповед № OX- 938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за офицер  в Регионална служба,,Военна полиция” –  Варна за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба

Основни изисквания: – висше образование; минимално ниво за достъп до  класифицирана информация-,,секретно”;умения за работа с компютър(WORD и ЕXCEL);притежава физическа и стрелкова подготовка съгласно утвърдените нормативи; водач на МПС миниум категория,,В”;професионален опит -миниум 2 години във Въоръжените сили.

 Срок за подаване на документите 14.12.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините