Със зминистъра аповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на на отбраната на Р. България са обявени вакантни 35 длъжности за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  вакантни 35 длъжности  за oфицери и 6 за сержанти във Военномедицинска академия.

 

Основни изисквания – образование съответстващо на изискванията на длъжността, да са годни за военна служба физически здрави, неосъждани, психологично пригодни,на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.

 

Срок за подаване на документите 21.09.2018г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините