С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра Мандат 2019-2022 г.

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към

Окръжен съд-Силистра  Мандат 2019-2022 г.

 

 

 

 

  1. БЮРХАН ХАСАН ШЕВКЕД
  2. ГЮРСЕЛ БЕЙХАН МУХАРЕМ
  3. ЙОРДАНКА ЦОНЕВА КОПРИНДЖИЙСКА
  4. ЙОРДАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ
  5. ТАХИР РАШИД МЕХМЕД

 

 

 

Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра Мандат 2019 – 2022 г. при Общински съвет – Дулово, съобщава

на допуснатите кандидати, че събеседването ще се проведе на 20.08.2018г.

/понеделник/ от 9,00 часа в заседателна зала № 2 на Общински съвет – Дулово.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател  на ВК за избор

на съдебни заседатели