Фирмите без дейност също подават декларации

 

 

Фирмите без дейност също подават декларации

 

2/23/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година, напомнят от НАП. Компаниите, които не са били активни, трябва да попълнят отделен формуляр по образец 1010а.

В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци за приходите през 2016 г. е 31 март 2017 г. (петък). Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност. 31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

1 % отстъпка от дължимия корпоративен данък получават фирмите, които изберат да подадат декларациите си по електронен път. Сумата обаче не може да надвишава 1000 лева. Тази отстъпка се ползва само в случай, че данъкът е внесен в срок до 31 март.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

 

* * *

780 дружества са декларирали към момента  приходите и разходите си за миналата година. 666 от тях  (над 85%) са направили това по електронен път, 83 са посетили офиса, а останалите са ползвали услугите на български пощи или на пощенски оператори.